Advokátní kancelář Kužílek

Soustřeďte se na to, v čem jste nejlepší, paragrafy nechte na nás.

Kontakt

O Nás


Advokátní kancelář Kužílek s.r.o. klade důraz na osobní přístup ke klientům a na kvalitní, rychlé a profesionální poskytování právních služeb.
Advokátní kancelář Kužílek s.r.o. sídlí v centru města Přerova (naproti budovy Okresního soudu v Přerově).

Služby


Advokátní kancelář Kužílek s.r.o. poskytuje právní služby zejména v následujících právních oblastech:

Trestní právo

 • obhajoba obviněného v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • pomoc při podávání trestních oznámení, a další

Občanské právo

 • sepisování smluv, např. o převodu nemovitostí, včetně návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí, poskytnutí advokátní úschovy a ověření podpisů, nájemních smluv (byty, nebytové prostory), smluv o půjčce, o zřízení zástavního práva apod.
 • vymáhání pohledávek (mimosoudní, soudní, exekuční)
 • právní agenda společenství vlastníků jednotek
 • sepisování smluv o vypořádání společného jmění manželů, a další

Obchodní právo

 • sepisování a připomínkování smluv typových a inominátních
 • zakládání obchodních společností, příprava podkladů na valnou hromadu nebo realizace valné hromady, převody obchodních podílů, právní vztahy obchodních společností a jejích společníků
 • vymáhání pohledávek (mimosoudní, soudní, exekuční)
 • sepisování směnek a vymáhání práv zajištěných směnkou, a další

Rodinné právo

 • zastupování rodičů v řízení o úpravu práv a povinností k nezletilým dětem a v řízení o úpravu styku k nezletilým dětem
 • zastupování ve věcech rozvodu manželství
 • sepisování smluv o majetkovém vypořádání manželů (tzv. nesporný rozvod)
 • zastupování ve věcech výživného manželů/rozvedených manželů, a další

Pracovní právo

 • sepisování pracovněprávních dokumentů (např. pracovní smlouva, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • zastupování v řízeních týkajících se pracovněprávních sporů (např. o zaplacení odstupného, o neplatnost ukončení pracovního poměru), a další

Správní právo

 • zastupování obviněného v přestupkovém řízení
 • zastupování poškozeného v přestupkovém řízení
 • astupování účastníků ve správním soudnictví
 • zastupování účastníků ve věcech stavebních, a další

Kontaktujte nás

Smetanova 5, 750 02 Přerov

Telefon: (+420 775 335 222)